Przeprowadzamsie.pl Przeprowadzki Warszawa

Kurs na przewóz rzeczy

Przeprowadzka-za-granicę

Ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy

 

Nazwy kurs na przewóz rzeczy używa się w mowie potocznej. To, jaki kurs czy szkolenie jest wymagane dla danego kierowcy – zależy od daty uzyskania przez niego prawa jazdy kategorii C lub C1 po raz pierwszy.

 

Kursy lub szkolenia w zakresie przewozu rzeczy to:

Szkolenie okresowe, czyli przedłużanie uprawnień na przewóz rzeczy, obowiązuje kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po raz pierwszy przed 10 września 2009 roku, a także kierowców posiadających wydane przez wojewodę świadectwo kwalifikacji zawodowej po kursie kwalifikacyjnym. Cena szkolenia wynosi 600 złotych i wlicza się w nią szkolenie oraz materiały dydaktyczne. Podana kwota nie pokrywa jednak badań lekarskich oraz psychologicznych.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – obowiązuje kandydatów, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku i mają ukończone 21 lat. Cena podobnego szkolenia wynosi 2800 złotych i obejmuje materiały szkoleniowe oraz egzamin państwowy. Dodatkowe koszty będą związane z badaniami lekarskimi oraz psychologicznymi.

 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przeznaczona jest dla kandydatów na kierowców zawodowych i obowiązuje osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku, ukończyły kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego D1, D1+E, D, D+E, zamierzają wykonywać przewóz dla kat. C1, C1+E, C, C+E i kolejnym warunkiem jest ukończenie 21 lat.  Cena podobnego szkolenia wynosi 1000 złotych, w którą wliczone są zarówno materiały szkoleniowe, jak i egzamin państwowy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca– przeznaczona jest dla kandydatów na kierowców zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C wydane po 10 wrześnie 2009 roku, ukończyli kwalifikację wstępną bądź też kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego D1, D1+E, D, D+E, ich zamiarem jest wykonywanie przewozów dla kat. C1, C1+E, C, C+E oraz nie mają ukończonych 21 lat. Cena podobnego szkolenia wynosi 2200 złotych. Zawierają się w niej materiały szkoleniowe oraz egzamin państwowy.

Kwalifikacja wstępna – przeznaczona jest dla kandydatów na kierowców zawodowych i obowiązuje kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku i mają zamiar pracować na stanowisku kierowcy kat. C lub C+E, jednakże nie ukończyli 21 roku życia. Cena podobnego kursu wynosi 3900 złotych i wliczone są w nią zarówno materiały szkoleniowe, jak i egzamin państwowy.

Cena orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego wynosi łącznie 350 złotych.

Ważne!

Po każdym szkoleniu istnieje obowiązek wymiany prawa jazdy w celu wpisania nowych uprawnień. Kod 95 wpisany do prawa jazdy potwierdza posiadanie uprawnień do pracy jako kierowca w zakresie przewozu rzeczy. Do wymiany dokumentu prawa jazdy w wydziale komunikacji wymagane jest złożenie kopii: świadectwa kwalifikacji zawodowej, badań lekarskich oraz psychologicznych, jedno zdjęcie oraz opłatę za wydanie nowego prawa jazdy.