Przeprowadzka-za-granicę

Ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy ?

Ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy. Nazwy kurs na przewóz rzeczy używa się w mowie potocznej. To, jaki kurs czy szkolenie jest wymagane dla danego kierowcy – zależy od daty uzyskania przez niego prawa jazdy kategorii C lub C1 po raz pierwszy.

Kursy lub szkolenia w zakresie przewozu rzeczy to:

Szkolenie okresowe, czyli przedłużanie uprawnień na przewóz rzeczy, obowiązuje kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po raz pierwszy przed 10 września 2009 roku, a także kierowców posiadających wydane przez wojewodę świadectwo kwalifikacji zawodowej po kursie kwalifikacyjnym. Cena szkolenia wynosi 600 złotych i wlicza się w nią szkolenie oraz materiały dydaktyczne. Podana kwota nie pokrywa jednak badań lekarskich oraz psychologicznych.

Ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy – kwalifikacja

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – obowiązuje kandydatów, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku i mają ukończone 21 lat. Cena podobnego szkolenia wynosi 2800 złotych i obejmuje materiały szkoleniowe oraz egzamin państwowy. Dodatkowe koszty będą związane z badaniami lekarskimi oraz psychologicznymi.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przeznaczona jest dla kandydatów na kierowców zawodowych i obowiązuje osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku, ukończyły kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego D1, D1+E, D, D+E, zamierzają wykonywać przewóz dla kat. C1, C1+E, C, C+E i kolejnym warunkiem jest ukończenie 21 lat.  Cena podobnego szkolenia wynosi 1000 złotych, w którą wliczone są zarówno materiały szkoleniowe, jak i egzamin państwowy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca– przeznaczona jest dla kandydatów na kierowców zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C wydane po 10 wrześnie 2009 roku, ukończyli kwalifikację wstępną bądź też kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego D1, D1+E, D, D+E, ich zamiarem jest wykonywanie przewozów dla kat. C1, C1+E, C, C+E oraz nie mają ukończonych 21 lat. Cena podobnego szkolenia wynosi 2200 złotych. Zawierają się w niej materiały szkoleniowe oraz egzamin państwowy.

Kwalifikacja wstępna – przeznaczona jest dla kandydatów na kierowców zawodowych i obowiązuje kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku i mają zamiar pracować na stanowisku kierowcy kat. C lub C+E, jednakże nie ukończyli 21 roku życia. Cena podobnego kursu wynosi 3900 złotych i wliczone są w nią zarówno materiały szkoleniowe, jak i egzamin państwowy.

Cena orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego wynosi łącznie 350 złotych.

Ważne!

Po każdym szkoleniu istnieje obowiązek wymiany prawa jazdy w celu wpisania nowych uprawnień. Kod 95 wpisany do prawa jazdy potwierdza posiadanie uprawnień do pracy jako kierowca w zakresie przewozu rzeczy. Do wymiany dokumentu prawa jazdy w wydziale komunikacji wymagane jest złożenie kopii: świadectwa kwalifikacji zawodowej, badań lekarskich oraz psychologicznych, jedno zdjęcie oraz opłatę za wydanie nowego prawa jazdy.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.