Przeprowadzamsie.pl Przeprowadzki Warszawa

Przeprowadzka za granicę – poradnik

Poradnik

 

Przeprowadzka za granicę ? Przede wszystkim przed wyjazdem należy sprawdzić aktualność swoich dokumentów, w tym zarówno dowodu osobistego, paszportu (nawet jeśli jedziemy do krajów UE), jak i prawa jazdy. Dobrze jest wykonać ich kserokopię.

 

Zabierzmy ze sobą także akt urodzenia, akt ślubu, dyplomy ukończenia szkół, certyfikaty zawodowe, zaświadczenie o niekaralności – słowem, wszystkie dokumenty, o które może pytać przyszły pracodawca lub urzędnik. Należy mieć je przetłumaczone na język urzędowy państwa, do którego się przeprowadzamy.

O czym pamiętać przy przeprowadzce do innego kraju.

W Polsce obowiązuje zgłoszenie wyjazdu poza granice Polski w przypadku, gdy jest to wyjazd na stałe lub czasowy na dłużej niż 6 miesięcy. Zgłoszenie wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

Przed wyjazdem nie zapomnijmy zerwać długotrwałych umów i zrezygnować z dotychczasowych usług w Polsce. Telefonia komórkowa, elektrownia, gazownia, wszelkiego rodzaju abonamenty, internet, prenumeraty – o wielu z nich możemy nie pamiętać.

Jeżeli dotychczas pobieraliśmy zasiłki lub inne świadczenia socjalne, przed wyjazdem należy załatwić formalności w urzędach.

zestaw do pakowania rzeczy
zestaw do pakowania rzeczy

Co musisz wiedzieć.

Pamiętajmy o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, do której mają prawo wszyscy ubezpieczeni w NFZ. Dzięki karcie EKUZ możemy korzystać ze służby zdrowia w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w
Szwajcarii. Odpowiedni wniosek można pobrać ze strony: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz 

Praca w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Na szczęście Polacy mogą swobodnie podejmować pracę w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dotyczy to także niektórych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takich jak: Norwegia czy Islandia. Jeśli nie wykonujemy
tzw. zawodów regulowanych, czyli tych związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym, do których potrzebne jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych – w danym państwie, nasze kompetencje ocenia wyłącznie pracodawca.

O ile pracujemy w innym kraju UE, o tyle przysługuje nam prawo do zamieszkania w tym kraju. Oczywiście warto zapoznać się wcześniej z zasadami pobytu i zameldowania obowiązującymi w państwie, do którego się przeprowadzamy. Na ogół, w krajach UE należy zgłosić w urzędzie pobyt dłuższy niż trzy miesiące.

Przeprowadzka-za-granicęPrzeprowadzka za granicę – Polskie prawo jazdy.

Polskie prawo jazdy ważne jest na terenie całej UE. Trzeba jedynie upewnić się co do jego aktualności. Warto jednak pamiętać, że jeśli zabieramy ze sobą samochód, w niektórych państwach musimy go ponownie zarejestrować.

 

 

Przeprowadzka za granicę – Umowa wynajmu mieszkania.

Warunki wynajmu a także czynsz znacznie różnią się od siebie w zależności o kraju, do którego się przeprowadzamy. Bądźmy jednak przygotowani na to, że pracodawca może oczekiwać od nas potwierdzenia dochodów. Umowa wynajmu mieszkania w
niektórych krajach może być też dla nas ważnym dokumentem potwierdzającym adres w urzędzie. Przyda się nam on w przypadku ubiegania się o numer meldunkowy.

Przechowalnia rzeczy w Warszawie

Przeprowadzki międzynarodowe

Oferta przeprowadzki za granicę  https://www.przeprowadzamsie.pl/przeprowadzki-miedzynarodowe/