Przewóz rzeczy – uprawnienia

Przewóz rzeczy – uprawnienia. Jakie uprawnienia należy posiadać do przewozu rzeczy? To zależy od pojazdu i uprawnień, który już posiadamy. Przykładowo: zgodnie z przepisami w przewozie drogowym pojazdem do 3,5 t dmc włącznie, wymagane są uprawnienia kategorii B i nieważne czy ten pojazd jest zarejestrowany jako samochód osobowy czy ciężarowy. Jeśli o ten przypadek chodzi, to na podstawie aktualnego przepisu, tj. art. 39a ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – kierowca jest zwolniony z i kursu na przewóz rzeczy (szkolenia okresowe lub kurs kwalifikacyjny).

Jednakże należy jednocześnie pamiętać, że gdy poruszamy się zestawem pojazdów, np. 3,5 t dmc plus przyczepa 3,5 t dmc, wówczas wymagane jest on nas prawo jazdy kat. B+E oraz badania lekarskie i psychologiczne.

Szkolenie okresowe lub kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie okresowe lub kwalifikacja wstępna przyspieszona, czyli inaczej kurs na przewóz rzeczy, odnosi się wyłącznie do kategorii prawa jazdy: C1, C, C1+E, C+E. Szkolenie okresowe kierowców zawodowych obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, w których zawiera się 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, której tematy można różnicować w zależności od zakresu obowiązków kierowcy. Szkolenie okresowe kierowców może odbywać się przez przynajmniej 5 dni po 7 godzin dziennie. Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem potwierdzającym ukończenie jednego z kursów na przewóz rzeczy.

Przewóz rzeczy – uprawnienia

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy zaś kandydatów, którzy zamierzają pracować na stanowisku zawodowego kierowcy na samochodach ciężarowych dla kat. prawa jazdy C, C+E po ukończeniu 21 roku życia. Podobny kurs trwa 140 godzin zajęć i obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin jazdy w ruchu drogowym ciągnikiem siodłowym z naczepą w przypadku przewozu rzeczy, a także 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzinę na symulatorze. Ukończenie podobnego kursu pozwalana przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców 

Zwany jest potocznie kursem na przewóz rzeczy i osób. Jest to dokument wydawany po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym. Potwierdza on posiadanie przez kierowcę uprawnień do wykonywania przewozu drogowego rzeczy lub osób. Podobne świadectwo przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają już prawo jazdy kategorii C, CE lub D, DE i zamierzają bądź wykonują już przewóz drogowy.

Wymagania dla kierowcy zawodowego – podsumowanie

Aby pracować w transporcie drogowym jako kierowca należy posiadać:

– prawo jazdy wymaganej kategorii C, CE, D, DE;

– Świadectwo kwalifikacji zawodowej

– orzeczenie psychologiczne (wydane na postawie artykułu 39k ustawy o transporcie drogowym),

– orzeczenie lekarskie (na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym).

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.