Rodzaje składowania

Magazynowanie

Rodzaje składowania – Jeśli dla dobra naszej firmy chcemy zadbać o właściwe i przede wszystkim funkcjonalne magazynowanie towarów, dobrze jest pamiętać o głównych i niezwykle przydatnych zasadach zapewniających pracownikom odpowiednie warunki do sprawnego składowania towarów. Dobór urządzeń transportu bliskiego oraz sposób magazynowania towarów należy dopasować do typu przechowywanych artykułów oraz możliwości składowych.

Rodzaje składowania – kryterium podziału

Inaczej są to typy magazynów. Głównie dzieli się je ze względu na: typ konstrukcji, sposób składowania towarów, funkcje, jakie spełniają. Aby odpowiednio przygotować magazyn do potrzeb swojego przedsiębiorstwa dobrze jest na początku dowiedzieć się, czym różnią się między sobą poszczególne rodzaje składowania.

  • Podział magazynów ze względu na typ konstrukcji

Ten punkt zawiera w sobie trzy podstawowe rodzaje magazynów:

otwarte – w tym przypadku ładunki nie są niczym osłonione, są to przykładowo otwarte, niezadaszone place.

półotwarte – chociaż ładunki są osłaniane, to jednak magazynowane towary są poddawane stałemu przepływowi powietrza, są to przykładowo wiaty.

zamknięte – towary znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, które poddane są ciągłej kontroli temperatury i stanu powietrza.

  1. Podział magazynów ze względu na sposób składowania

Jest to podział odnoszący się głównie do różnic wysokości, na jakiej składowane są towary. W tym przypadku wyróżnia się głównie:

– magazyny niskiego składowania (do 4,2 m)

– magazyny średniego składowania (od 4,2 m do 7,2 m)

– magazyny wysokiego składowania (do 25 m)

  1. Podział ze względu na najważniejszą funkcję magazynu:

Najbardziej popularnymi pośród wszystkich rodzajów magazynów są te o funkcji dostawczej. W nich bowiem przyjmuje się towar i gromadzi się go w celu dalszej wysyłki. Równie popularne są magazyny produkcyjne. Gromadzi się w nich elementy składowe oraz gotowe wyroby danego zakładu. Pośród rzadziej używanych magazynów wyróżnić można: magazyny przeładunkowe, kontenerowe, celne oraz rozdzielcze. Tym, co łączy funkcję wszystkich rodzajów magazynów jest proces składowania ładunków. Może być on dłuższy lub jedynie tymczasowy.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.