Przeprowadzamsie.pl Przeprowadzki Warszawa

Rodzaje składowania towarów

magazynowanie mienia Warszawa

Magazynowanie

 

Jeśli dla dobra naszej firmy chcemy zadbać o właściwe i przede wszystkim funkcjonalne magazynowanie towarów, dobrze jest pamiętać o głównych i niezwykle przydatnych zasadach zapewniających pracownikom odpowiednie warunki do sprawnego składowania towarów. Dobór urządzeń transportu bliskiego oraz sposób magazynowania towarów należy dopasować do typu przechowywanych artykułów oraz możliwości składowych.

Typy składowania – kryterium podziału

Inaczej są to typy magazynów. Głównie dzieli się je ze względu na: typ konstrukcji, sposób składowania towarów, funkcje, jakie spełniają. Aby odpowiednio przygotować magazyn do potrzeb swojego przedsiębiorstwa dobrze jest na początku dowiedzieć się, czym różnią się między sobą poszczególne rodzaje składowania.

  • Podział magazynów ze względu na typ konstrukcji

Ten punkt zawiera w sobie trzy podstawowe rodzaje magazynów:

otwarte – w tym przypadku ładunki nie są niczym osłonione, są to przykładowo otwarte, niezadaszone place.

półotwarte – chociaż ładunki są osłaniane, to jednak magazynowane towary są poddawane stałemu przepływowi powietrza, są to przykładowo wiaty.

zamknięte – towary znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, które poddane są ciągłej kontroli temperatury i stanu powietrza.

  1. Podział magazynów ze względu na sposób składowania

Jest to podział odnoszący się głównie do różnic wysokości, na jakiej składowane są towary. W tym przypadku wyróżnia się głównie:

– magazyny niskiego składowania (do 4,2 m)

– magazyny średniego składowania (od 4,2 m do 7,2 m)

– magazyny wysokiego składowania (do 25 m)

  1. Podział ze względu na najważniejszą funkcję magazynu:

Najbardziej popularnymi pośród wszystkich rodzajów magazynów są te o funkcji dostawczej. W nich bowiem przyjmuje się towar i gromadzi się go w celu dalszej wysyłki. Równie popularne są magazyny produkcyjne. Gromadzi się w nich elementy składowe oraz gotowe wyroby danego zakładu. Pośród rzadziej używanych magazynów wyróżnić można: magazyny przeładunkowe, kontenerowe, celne oraz rozdzielcze. Tym, co łączy funkcję wszystkich rodzajów magazynów jest proces składowania ładunków. Może być on dłuższy lub jedynie tymczasowy.