Magazynowanie towarów

Magazynowanie towarów. Aby proces magazynowania przebiegał sprawnie i efektywnie oraz przynosił wymierne korzyści, powinien odbywać się według określonych założeń. Współcześnie magazynowanie towarów odgrywa niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, które chce liczyć się na krajowym bądź międzynarodowym rynku. Ponadto magazynowanie towarów w przemyślany sposób pozwala na szybki i bezbłędny przepływ ładunków pomiędzy producentem a klientem.

Na czym polega magazynowanie towarów?

Otóż jest to proces zawierający w sobie: przyjmowanie, składowanie oraz przygotowywanie ładunków do dalszego przewozu. Właściwy przepływ towarów w magazynie umożliwiają następujące po sobie czynności, zwane również fazami procesu magazynowego.

Na poprawny przebieg magazynowania towarów wpływa m.in.:

– dostarczenie ładunków oraz ich odbiór w wyznaczonym czasie;

– dostępność w magazynie odpowiedniej liczby środków transportu bliskiego, które dostosowane są do działalności zakładu. Wśród nich wyróżniamy: wózki widłowe elektryczne, wózki wysokiego składowania czy też wózki do kompletacji.

– przemyślane wytyczenie dróg wewnętrznych oraz stabilne umocowanie regałów;

– posługiwanie się precyzyjnymi i czytelnymi oznaczeniami w zakładzie, które usprawnią przemieszczanie się pojazdów;

– przestrzeganie zasad dotyczących transportu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

– zatrudnianie kompetentnych pracowników;

– przemyślany i uporządkowany sposób rozmieszczenia towarów w magazynie (inaczej przechowuje się artykuły przemysłowe, inaczej chemię gospodarczą oraz produkty spożywcze).

Magazynowanie towarów – Sposoby składowania:

Magazyny z wolnymi miejscami składowymi – jest to najmniej praktyczne rozwiązanie, ponieważ przyjmowany towar rozmieszczany jest na dowolnych regałach, bez względu na jego rodzaj czy charakter.

Magazyny ze stałymi miejscami składowania – asortyment ma przydzielone swoje stałe miejsce, co stanowi duże ułatwienie dla pracowników.

Magazyny z miejscami składowania dostosowanymi do częstotliwości pobierania towarów – jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku towarów o krótkim terminie ważności. W tym systemie ładunki o największej rotacji są najłatwiej dostępne.

Wyposażenie techniczne magazynu

Jest ono uzależnione od charakteru przedsiębiorstwa. W zależności od wymogów działań, pracownicy powinni mieć dostępne wszystkie niezbędne środki do wykonywania swojej pracy w sposób efektywny.

Na techniczne wyposażenie magazynu składają się:

urządzenia transportowe: dźwignice, wózki podnośnikowe, unoszące, naładowne, ciągnikowe, suwnice, żurawie;

konstrukcje do składowania: regały stałe i przejezdne, stojaki, wieszaki, podkłady;

– urządzenie wentylacji i klimatyzacji: nagrzewnice, chłodnice, wentylatory, rekuperatory, nawilżacze, klimatyzatory;

oświetlenie: naturalne i sztuczne;

– urządzenia przeciwpożarowe: gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe, mgłowe.

Fazy procesu magazynowego:

– przyjęcie towaru – zawiera w sobie zarówno rozładunek towaru, jak i kontrolę jego jakości. Ważna jest także dokumentacja, czyli sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem. Kontynuacją procesu przyjęcia jest segregacja i sortowanie produktów oraz wprowadzenie towarów do ewidencji.

składowanie ładunków – aby prawidłowo przechować towar należy zabezpieczyć go przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed oddziaływaniem innych ładunków, przechowywać towar zgodnie z określonymi grupami asortymentowymi, zapewnić pracownikom odpowiedni dostęp do ładunków.

kompletacja zamówień – polega na doborze towarów zgodnie z zamówieniem. Czynność ta może odbywać się na wyszczególnionych stanowiskach kompletacyjnych.

wydawanie towaru – czynność zawiera w sobie załadowanie towarów do dalszego transportu, jak też skontrolowanie stanu zamówienia.

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.